Sanibroyeur WC broyeur bij de Broyeurshop

Disclaimer

Broyeurshop.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Desondanks kunnen onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. Broyeurshop.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Broyeurshop.nl of door u aan Broyeurshop.nl middels de website van Broyeurshop.nl of anderszins langs elektronische weg. Broyeurshop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie op de website en de daarmee verkregen afbeeldingen. Broyeurshop.nl draagt en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Broyeurshop.nl zorgt voor permanente toegang tot de website. Broyeurshop.nl heeft tevens het recht om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.

Broyeurshop.nl  garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Eventuele aansprakelijkheid wegens schade zal worden afgewezen.

Rechten
Broyeurshop.nl is niet verantwoordelijk voor de rechten van de op de website vermelde afbeeldingen. De op de website getoonde afbeeldingen mogen niet worden doorverkocht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broyeurshop.nl

Geen producten gevonden voor deze selectie.
WhatsApp Chat WhatsApp Chat