Sanibroyeur WC broyeur bij de Broyeurshop

Installatie Sanibroyeur Vuilwaterpomp

Installatie Sanibroyeur Vuilwaterpomp

Installatie Sanibroyeur Vuilwaterpomp

Na het aanleggen van de Pvc leidingen kunnen onze klanten 4 foto’s aanleveren
dit kan via de e-mail of via WhatsApp 0615003607.

Onjuiste installaties zorgen voor:
Storingen
Onjuist werkend product
Onnodige slijtage
Onnodig geluid tijdens de het gebruik
Verhoogd stroom verbruik
Uitsluiting van Garanties

 

Helaas is het niet mogelijk om eerst horizontaal te gaan en dan omhoog.
Helaas is het niet mogelijk verticaal omhoog dan horizontaal en dan weer verticaal omhoog.

Stijgleiding (pvc) is altijd 32 mm na de eerste lange bocht gaat men over naar 40 mm.
Wij raden een be/ontluchter te plaatsen op het hoogste punt. 

Aansluiten van een vaat-wasmachine, douche-cabine, wastafel, bidet, 
Installeer de Sanibroyeur vuilwaterpomp niet onder vloerniveau of in putten.

Gebruik nooit ander materiaal dan PVC afvoerbuis, Zgn. Flexbuis is niet geschikt voor een Sanibroyeur. 
Een voorbeeld van een flexbuis staat hierboven afgebeeld.

 

Gebruik nooit ander materiaal dan PVC afvoerbuis, Zgn. Flexbuis is niet geschikt voor een Sanibroyeur. 
Een voorbeeld van een flexbuis staat hierboven afgebeeld.

Bovenstaande afbeelding: Aansluiting met een zgn, Y-stuk deze is juist. Wij raden zgn, T-stukken af.

Wij raden 90 graden PVC-stukken af en ook wanneer men 2 stuks 45 graden stukken aan elkaar zet. 
Plaats tussen de 2- 45 graden stukken een rechtstuk PVC van 10 cm.
De doorstroming van water onderdruk gaat zonder te veel weerstand door de buis heen.

Wij raden 90 graden PVC-stukken af en ook wanneer men 2 stuks 45 graden stukken aan elkaar zet. 
Plaats tussen de 2- 45 graden stukken een rechtstuk PVC van 10 cm.
De doorstroming van water onderdruk gaat zonder te veel weerstand door de buis heen.

Bij een goed product hoort een juiste installatie om deze te controleren, 
kunt u ons 4 foto's van de installatie toezenden om deze te laten controleren.
Juiste installatie zorgt voor een langere levensduur van uw aankoop,
en een stillere vermaling met een juiste verpomping van de ontlasting.

Gebruik geen 90 graden bochten, enkel 45 graden nooit flex of tyleen slang
Afvoer diameter 32 mm,deze mag groter zijn in horizontale stukken.
Verticale stukken (omhoog) altijd 32 mm de diameter mag niet groter zijn.

Zoals bij elk product worden ook bij onze producten gebruiksaanwijzingen geleverd.
Via de website kunnen wij u meer installatie adviezen geven.

Algemeen.
Deze sanitair waterpomp is geproduceerd volgens kwaliteitsnormen ISO 9001 ISO 14001
De sanitair waterpomp levert hoge prestaties mits alle installatie en onderhoudsvoorschriftenprestaties mits alle installatie- en onderhoudsvoorschriften worden opgevolgd.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of voor personen met ontoereikende kennis of ervaring. 
Uitzondering hierop vormen zij die onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij die van die persoon de benodigde aanwijzingen ontvingen voor gebruik van het apparaat. 
In geval van kinderen dient er toezicht gehouden te worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Toepassing mogelijkheden.
Dit apparaat is een pomp, ontworpen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater (uitgezonderd fecaliënhoudend water).SANIVITE, SANISPEED en SANIACCESS PUMP zijn ontwikkeld voor het verwerken en afvoeren van huishoudelijk afvalwater van een wasbak, vaatwasautomaat, wasmachine, douche en/of bad.
Het toestel SANIDOUCHE is geschikt voor enkel het afvoeren van afvalwater van een douche, een wasbak of een bidet. Sanidouche Flat is ontworpen om vuilwater van een douche en wastafel af te voeren.

Installatie.
Het apparaat moet zich in dezelfde ruimte bevinden als de andere aangesloten sanitaire toestellen. 
Voor inspectie en onderhoud dient het apparaat toegankelijk en bereikbaar te zijn.
De installatie en het gebruik van dit apparaat dienen te voldoen aan de Europese installatienorm EN12056-4 en de plaatselijk geldende eisen. 
Teneinde de laatste technische vernieuwingen op gebied van geluidte optimaliseren, is het belangrijk:
- de pomp op een volmaakt vlakke vloer te plaatsen, zodat de goede werking van de isolatiematjes niet verhinderd wordt - de afvoerleidingen goed bevestigen en te
zorgen dat de afstand tussen de bevestigingsklemmen niet meer dan één meter bedraagt.

Electrische installatie.
De elektriciteit dient pas aangesloten te worden nadat alle wateraansluitingen zijn bevestigd.
De electrische installatie moet door een erkend vakman worden uitgevoerd. Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat de stekker toegankelijk is.
De stroomkring van het apparaat moet geaard worden en beveiligd worden door een zeer nauwkeurige aardlekschakelaar(30mA).
De aansluiting mag uitsluitend gebruikt worden voor de stroomvoorziening van het apparaat. Indien de kabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn servicedient vervangen worden.om gevaar uit te sluiten.

Normen
Gelieve de bepalingen en normen van het betreffende land in acht te nemen betreffende de zones van een badkamer

In bedrijfstelling.
Wanneer alle hydraulische en elektrische aansluitingen geïnstalleerd zijn, dient u de aansluiting van de verbindingen met de sanitaire toestellen die zijn aangesloten op de pomp te controleren op waterdichtheid

Onderhoud attentie!!!
Bij lange afwezigheid moet de hoofdwatertoevoer worden afgesloten en dient de installatie tegen vorst beveiligd te worden.

Onderhoud en ontkalken
De pomp kan met ieder in de handel verkrijgbaarschoonmaakmiddel worden onderhouden (geen schuimende wasmiddelen).
Gebruik regelmatig de speciale ontkalker van SFA Sanibroyeur, die ontworpen is voor het verwijderen van kalkaanslag en vervuilingen zonder de inwendige onderdelen van uw apparaat te beschadigen.

Garantie
Wanneer alle hydraulische en elektrische aansluitingen geïnstalleerd zijn, dient u de aansluiting van de verbindingen met de sanitaire toestellen die zijn aangesloten op de pomp te controleren op waterdichtheid.

 Aan de bijgevoegde teksten en beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat