Sanibroyeur WC broyeur bij de Broyeurshop

Installatie Sanibroyeur Compact

Installatie Sanibroyeur Compact

Installatie Sanibroyeur Sanicompact

Na het aanleggen van de Pvc leidingen kunnen onze klanten 4 foto’s aanleveren
dit kan via de e-mail of via WhatsApp 0615003607.

Onjuiste installaties zorgen voor:
Storingen
Onjuist werkend product
Onnodige slijtage
Onnodig geluid tijdens de het gebruik
Verhoogd stroom verbruik
Uitsluiting van Garanties

Installatie attentie punten Sanibroyeur Sanicompact - 

Bovenstaande afbeelding:
Maximale oppomp vermogen van een Sanicompact is 3 meter.
De pvc leiding dient een diameter te hebben van 32 mm.
Na de lange bocht(onderstaande afbeelding) dient men over te gaan naar 40 mm.
Men doet er verstandig aan te doen om een beluchter te plaatsen in het hoogtes deel van de pvc leiding.
daarna dient men de pvc leiding op adschot te plaatsen 1% per meter.
Er is een maximale (water) temperatuur van 35 graden.

Gebruik bij installatie altijd lange bochten. zoals bovenstaand is aangegeven. 

Helaas is het niet mogelijk om eerst horizontaal te gaan en dan omhoog.
Helaas is het niet mogelijk verticaal omhoog dan horizontaal en dan weer verticaal omhoog.

Stijgleiding (pvc) is altijd 32 mm na de eerste lange bocht gaat men over naar 40 mm.
Wij raden een be/ontluchter te plaatsen op het hoogste punt. 

Gebruik nooit ander materiaal dan PVC afvoerbuis, Zgn. Flexbuis is niet geschikt voor een Sanibroyeur. 
Een voorbeeld van een flexbuis staat hierboven afgebeeld.

 

Gebruik nooit ander materiaal dan PVC afvoerbuis, Zgn. Flexbuis is niet geschikt voor een Sanibroyeur. 
Een voorbeeld van een flexbuis staat hierboven afgebeeld.

Bovenstaande afbeelding: Aansluiting met een zgn, Y-stuk deze is juist.  Wij raden zgn, T-stukken af.

Wij raden 90 graden PVC-stukken af en ook wanneer men 2 stuks 45 graden stukken aan elkaar zet. 
Plaats tussen de 2- 45 graden stukken een rechtstuk PVC van 10 cm.
De doorstroming van water onderdruk gaat zonder te veel weerstand door de buis heen.

Wij raden 90 graden PVC-stukken af en ook wanneer men 2 stuks 45 graden stukken aan elkaar zet. 
Plaats tussen de 2- 45 graden stukken een rechtstuk PVC van 10 cm.
De doorstroming van water onderdruk gaat zonder te veel weerstand door de buis heen.

Een wat donkere afbeelding van een combinatie van een flex leiding en een  "achtbaan" 
Helaas dient men rekening te houden met de techniek van de Sanibroyeur. 
Ook deze constuctie is onjuist.
Plaats tussen 2 - 45 graden pvc stukken een recht stuk pvc zo heeft de motor minder weerstand en zo heeft de Sanibroyeur een langere levensduur. 
Bovenstaande foto geeft het juist aan.

.

Voorkom zgn. T-stukken vervang deze door Y stukken hierdoor gaat het afval water in een vloeiende beweging door de leiding heen.

onderstaande juiste voorbeelden

Bovenstaand: lange bochten zorgen voor minder weerstand op de motor van de Sanibroyeur.

Grijze lijn op de wand een horizontale lijn aangebracht.
Hierdoor is duidelijk te zien dat de pvc afvoer op afschot ligt.
De pvc afvoer is 40 mm in de bocht is te zien dat er een juiste (lange)bocht is aangebracht.

Bovenstaande foto geeft het juist aan. 

 

Wanneer er een afvoer aanwezig met in de vloer een 90 graden bocht aanwezig is.
Dient met te zorgen dat de druk verminderd is. Wanneer men toch op de 90 graden bocht aansluit kan dit zorgen voor abnormale slijtage van de Sanibroyeur.
Bovenstaande afbeelding geeft aan dat met eerst een stijgleiding (witte pijl) maakt (32 mm) dan de eerste verlengde bocht een rechtstuk (40mm) met be/ontluchter (gele pijl) op nieuw 
een verlengde bocht en een leiding (40 mm) naar onderen(rode pijl). Hierdoor is minder weerstand op de motor en minder druk in de pvc leiding.

 

Bij een goed product hoort een juiste installatie om deze te controleren, 
kunt u ons 4 foto's van de installatie toezenden om deze te laten controleren.
Juiste installatie zorgt voor een langere levensduur van uw aankoop,
en een stillere vermaling met een juiste verpomping van de ontlasting.

Gebruik geen 90 graden bochten, enkel 45 graden nooit flex of tyleen slang
Afvoer diameter 32 mm,deze mag groter zijn in horizontale stukken.
Verticale stukken (omhoog) altijd 32 mm de diameter mag niet groter zijn.

Zoals bij elk product worden ook bij onze producten gebruiksaanwijzingen geleverd.
Via de website kunnen wij u meer installatie adviezen geven.

Algemeen.
Deze sanitair waterpomp is geproduceerd volgens kwaliteitsnormen ISO 9001 ISO 14001
De sanitair waterpomp levert hoge prestaties mits alle installatie en onderhoudsvoorschriftenprestaties mits alle installatie- en onderhoudsvoorschriften worden opgevolgd.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of voor personen met ontoereikende kennis of ervaring. 
Uitzondering hierop vormen zij die onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij die van die persoon de benodigde aanwijzingen ontvingen voor gebruik van het apparaat. 
In geval van kinderen dient er toezicht gehouden te worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Toepassing mogelijkheden.
Dit apparaat is een pomp, ontworpen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater (uitgezonderd fecaliënhoudend water).SANIVITE, SANISPEED en SANIACCESS PUMP zijn ontwikkeld voor het verwerken en afvoeren van huishoudelijk afvalwater van een wasbak, vaatwasautomaat, wasmachine, douche en/of bad.
Het toestel SANIDOUCHE is geschikt voor enkel het afvoeren van afvalwater van een douche, een wasbak of een bidet. Sanidouche Flat is ontworpen om vuilwater van een douche en wastafel af te voeren.

Installatie.
Het apparaat moet zich in dezelfde ruimte bevinden als de andere aangesloten sanitaire toestellen. 
Voor inspectie en onderhoud dient het apparaat toegankelijk en bereikbaar te zijn.
De installatie en het gebruik van dit apparaat dienen te voldoen aan de Europese installatienorm EN12056-4 en de plaatselijk geldende eisen. 
Teneinde de laatste technische vernieuwingen op gebied van geluidte optimaliseren, is het belangrijk:
- de pomp op een volmaakt vlakke vloer te plaatsen, zodat de goede werking van de isolatiematjes niet verhinderd wordt - de afvoerleidingen goed bevestigen en te
zorgen dat de afstand tussen de bevestigingsklemmen niet meer dan één meter bedraagt.

Electrische installatie.
De elektriciteit dient pas aangesloten te worden nadat alle wateraansluitingen zijn bevestigd.
De electrische installatie moet door een erkend vakman worden uitgevoerd. Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat de stekker toegankelijk is.
De stroomkring van het apparaat moet geaard worden en beveiligd worden door een zeer nauwkeurige aardlekschakelaar(30mA).
De aansluiting mag uitsluitend gebruikt worden voor de stroomvoorziening van het apparaat. Indien de kabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn servicedient vervangen worden.om gevaar uit te sluiten.

Normen
Gelieve de bepalingen en normen van het betreffende land in acht te nemen betreffende de zones van een badkamer

In bedrijfstelling.
Wanneer alle hydraulische en elektrische aansluitingen geïnstalleerd zijn, dient u de aansluiting van de verbindingen met de sanitaire toestellen die zijn aangesloten op de pomp te controleren op waterdichtheid

Onderhoud attentie!!!
Bij lange afwezigheid moet de hoofdwatertoevoer worden afgesloten en dient de installatie tegen vorst beveiligd te worden.

Onderhoud en ontkalken
De pomp kan met ieder in de handel verkrijgbaarschoonmaakmiddel worden onderhouden (geen schuimende wasmiddelen).
Gebruik regelmatig de speciale ontkalker van SFA Sanibroyeur, die ontworpen is voor het verwijderen van kalkaanslag en vervuilingen zonder de inwendige onderdelen van uw apparaat te beschadigen.

Garantie
Wanneer alle hydraulische en elektrische aansluitingen geïnstalleerd zijn, dient u de aansluiting van de verbindingen met de sanitaire toestellen die zijn aangesloten op de pomp te controleren op waterdichtheid.

 Aan de bijgevoegde teksten en beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

------------------------------------------------

Wat mag er in een toilet?

Welk afval mag ik door de wc of gootsteen spoelen? "ook in gewone toiletten"
bron: Overheid klik hier dit mag dus ook niet in een Broyeur.

Alles wat u door de wc of gootsteen spoelt, komt in het riool terecht. Het riool raakt verstopt door niet afbreekbaar (vast) afval zoals schoonmaakdoekjes, maandverband, (gestold) frituurvet en olie.
Met de Afvalscheidingswijzer weet u wat u met uw afval kunt doen. En wat er wel en niet in het riool mag komen.

Vast afval in afvalbak
Vast afval is niet afbreekbaar. Daarom moet u vast afval, zoals make-updoekjes, brillendoekjes en kattenbakkorrels in de afvalbak doen.

Toiletpapier in toilet
Toiletpapier mag u natuurlijk in het toilet gooien. Ook vochtig toiletpapier u mag doorspoelen. Alle andere doekjes voor persoonlijke hygiëne, zoals babydoekjes en make-up reinigingdoekjes, zijn niet afbreekbaar.
Die moet u in de afvalbak doen. Let op OOK GEEN VOCHTIGE DOEKJES IN EEN BROYEUR

Frituurvet inleveren bij inzamelpunt
Vloeibaar frituurvet kunt u teruggieten in de verpakking en inleveren bij een inzamelpunt van uw gemeente. Vast frituurvet kunt u eerst laten stollen, bijvoorbeeld in een leeg melkpak, en dan inleveren.

Vaste etensresten in de gft-bak
Vaste etensresten kunt u weggooien in de gft-bak. Dit geldt ook voor koffieprut en theeblaadjes. Soep kunt u afgieten in de gootsteen. Alle resten die in de pan achterblijven,
zoals groenten, vlees en vermicelli, kunt u weer bij het gft-afval gooien.

Zuivelresten in gootsteen of vuilnisbak
Zuivelresten zoals melk kunt u door de gootsteen gieten. Dikke zuivelresten zoals yoghurt en vla kunt u met verpakking en al in de vuilnisbak gooien.

Maandverband in de afvalbak
Maandverband, tampons, condooms en luiers moet u in de afvalbak doen.

Oude medicijnen inleveren bij apotheek
Oude medicijnen kunt u inleveren bij de apotheek. Of inleveren als chemisch afval (kca).

Resten verf inleveren als chemisch afval
Resten verf (ook verf op waterbasis), opgevangen spoelwater van kwasten en gebruikte kwastreiniger van verfkwasten kunt u inleveren als klein chemisch afval (kca).
Gebruikte kwasten kunt u met een beetje water of oplosmiddel afgesloten bewaren.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat